แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 3

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     จัดการกับข้อความได้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 พิมพ์ข้อความลงบนสไลด์ได้

1. ข้อความที่จะนำมาพิมพ์ลงในสไลด์จะต้องมีลักษณะอย่างไร   
ใช้คำบรรยายที่ละเอียดไม่ต้องมีรูปประกอบ
ใส่เนื้อหาประกอบให้มาก ๆ
ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก
ใช้คำสั้น ๆและกระชับ

2. ถ้าเลือกสัญลักษณ์นี้แสดงว่าจะทำอะไร 

ต้องการใส่ตัวอักษรศิลป์
ต้องการเพิ่มขนาดตัวอักษร
ต้องการใส่สีตัวอักษร
ต้องการพิมพ์ข้อความลงในสไลด์

จุดประสงค์ที่ 2 เปลี่ยนแบบตัวอักษรได้

3. การปรับหรือตกแต่งตัวอักษร ใช้แถบเครื่องมือใดต่อไปนี้
4. ข้อต่อไปนี้คือเครื่องมือในการเปลี่ยนแบบตัวอักษร
5. ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรจาก Angsana New เป็น Angsana UPC ต้องไปเลือกที่ใด6. ถ้าใช้เครื่องมือนี้แสดงว่าต้องการทำอะไร

ทำตัวอักษรให้หนา

ทำตัวอักษรให้มีสี

จัดให้ตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลางชิดขวา-ซ้าย

ทำตัวอักษรให้มีเงา

จุดประสงค์ที่ 3 กำหนดขนาดตัวอักษรได้

7. ถ้าต้องการปรับขนาดของตัวอักษรต้องไปเลือกที่ใด8. เครื่องมือใดใช้ในเปลี่ยนขนาดตัวอักษรจุดประสงค์ที่ 4 เปลี่ยนสีตัวอักษรได้

9. ถ้าคลิกที่สัญลักษณ์นี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวอักษร

เปลี่ยนขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น
เปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีดำ
จัดตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
เปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีน้ำเงิน

10. ถ้าต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษรเมื่อคลิกเมาส์เลือกจะพบหน้าต่างลักษณะอย่างไร