แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     ใช้เทคนิคในการตกแต่งสไลด์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 ใส่โครงร่างสี (Color Scheme)ได้

1. การเลือกโครงร่างสี มาใช้ในสไลด์จะต้องมีขั้นตอนการทำอย่างไร

คลิกที่สร้างภาพนิ่ง> เลือกคำสั่งโครงร่างสี
คลิกที่รูปแบบ> เลือกคำสั่งโครงร่างสี
คลิกที่แทรก > เลือกคำสั่งโครงร่างสี
 คลิกที่ออกแบบ > เลือกคำสั่งโครงร่างสี

จุดประสงค์ที่ 2 ตกแต่งพื้นหลังได้

2. ถ้าใช้คำสั่ง คลิกขวา > พื้นหลัง หมายความว่าอย่างไร
ต้องการเปลี่ยนภาพนิ่ง
ต้องการเปลี่ยนเค้าโครงภาพนิ่ง
ต้องการแทรกรูปภาพ
ต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลัง

จุดประสงค์ที่ 3 ใช้แถบเครื่องมือรูปวาดได้

3. เมื่อเราแทรกรูปภาพมา 1 รูปและต้องการให้รูปนั้นมีเส้นขอบเป็นสีน้ำเงิน  จะต้องใช้เครื่องมือตัวใด4. ถ้านักเรียนต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยม และต้องการใส่เงาให้มีลักษณะ
เป็นภาพ 3 มิตินักเรียนต้องคลิกเลือกสัญลักษณ์ใด   5. รูปนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนควรใช้เครื่องมือตัวใดบ้าง      
และ

และ

และ

และ

6.  ถ้าใช้เครื่องมือ และ จะได้รูปภาพในลักษณะใด
ABC

 

 จุดประสงค์ที่ 4 แทรกรูปร่าง รูปทรง และเส้นได้

7.  ในการสร้างรูปหัวใจใช้เครื่องมือใดบ้าง

รูปร่างอัตโนมัติ / /
รูปร่างอัตโนมัติ / /
รูปร่างอัตโนมัติ / /
รูปร่างอัตโนมัติ / /

8.    ถ้าวาดวัตถุลงบนสไลด์แล้วจะพบว่ามีจุดสีเขียวเกิดขึ้นพร้อมกับวัตถุนั้น    จุดสีเขียวมีไว้้สำหรับทำอะไร

ปิดแกน

เปลี่ยนรูปใหม่

ใส่สี

ปรับแต่งลักษณะรูปร่าง

9. จากโจทย์ข้อที่ 8 ถ้าต้องการปรับแต่งรูปภาพใหม่จะต้องเลือกที่ใด

จุดสีเขียว

จุดสีเหลือง

จุดวงกลมสีดำ

เลือกที่ใดก็ได้

จุดประสงค์ที่ 5 สร้างเงาและลักษณะ 3 มิติได้

10.
นักเรียนคิดว่าภาพ 2 ภาพนี้แตกต่างกันอย่างไร

                    
                     (1)                            (2)
ทั้งสองรูปต่างกันตรงการใส่เงา รูปที่ 1 ใช้ลักษณะเงา

รูปที่ 2 ใช้ลักษณะ 3 มิติ

ทั้้งสองรูปต่างกันคือ รูปที่ 1 ใช้เส้น รูปที่ 2 ใช้สีเติม

ทั้งสองรูปต่างกันตรงการใช้สี รูปที่ 1 ใช้สีเติม รูปที่ 2 ใช้สีเส้น

ทั้งสองรูปต่างกันตรงการใส่เงา รูปที่ 1 ใช้ลักษณะ 3 มิติ

รูปที่ 2 ใช้ลักษณะเงา