แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 5

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     แทรกรูปภาพและอักษรศิลป์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 ใช้แถบเครื่องมือรูปภาพได้

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของการแทรกภาพตัดปะ

 


 

 

2.    สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับทำอะไร
เพิ่มแสงสว่างให้รูปภาพ
ตัดภาพให้สวยงาม
แทรกรูปภาพจากแฟ้ม
แทรกภาพตัดปะ

จุดประสงค์ที่ 2 ปรับแต่งรูปภาพได้

จากแถบเครื่องมือต่อไปนี้ให้นักเรียนใช้ในการตอบคำถาม ข้อที่ 3-5

3. หมายเลข 5 ใช้ทำอะไร
ปรับสี
เพิ่มความคมชัด
ครอบตัด
แทรกรูปภาพ

4. หมายเลข 4 ใช้ทำอะไร
เพิ่มความสว่าง
แทรกรูปภาพ
ปรับสี
เพิ่มความคมชัด

5. หมายเลข 1 ใช้ทำอะไร
เพิ่มความสว่าง
แทรกรูปภาพ
ปรับสี

เพิ่มความคมชัด

 

 

 

      (1)                      (2)                   (3)

 

จากรูปข้างบนให้นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือการตกแต่งรูปภาพต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

6.ถ้าต้องการให้สีธงชาติ (1) นักเรียนจะต้องเลือกแถบเครื่องมือตกแต่งรูปภาพหมายเลขใด
หมายเลข 4
หมายเลข 3
หมายเลข 2
หมายเลข 1

7.ถ้าต้องการปรับแต่งสีธงชาติ (2) นักเรียนจะต้องเลือกคำสั่งใดในเครื่องมือหมายเลข 2

การชะล้าง
อัตโนมัติ
ขาวดำ
ระดับสีเทา

8. ถ้าต้องการปรับแต่งสีธงชาติ (3) นักเรียนจะต้องเลือกคำสั่งใดในเครื่องมือหมายเลข 2    
การชะล้าง
อัตโนมัติ
ขาวดำ
ระดับสีเทา

จุดประสงค์ที่ 3 ใส่ตัวอักษรศิลป์ได้รูปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 9-10

9. ถ้าต้องการเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรศิลป์ใหม่ ต้องเลืือกหมายเลขใด
4
1
3
2
10. ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปร่างของตัวอักษรศิลป์ใหม่ให้มีลักษณะ ดังรูป
       จะต้องเลือกหมายเลขใด
3
4
1
2