แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 6

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     ใส่ effectในแผ่นสไลด์ได้้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 ใส่ Effect ในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ได้

1.การเปลี่ยนภาพนิ่ง (Transition)   มีความหมายว่าอย่างไร
การแทรกภาพแอนนิเมชั่นลงในแผ่นสไลด์
การเปลี่ยนรูปแบบเค้าโครงภาพนิ่ง
การเปลี่ยนรูปภาพในแผ่นสไลด์
การกำหนดให้มีการเคลื่อนไหวจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง    

2.การเปลี่ยนภาพนิ่ง ควรเลือกใช้สัญลักษณ์ในข้อใด          จุดประสงค์ที่ 2 ใส่ Effect ให้กับวัตถุที่สร้างขึ้นในสไลด์ได้

3. การใส่ Effect ลงบนวัตถุที่อยู่ในสไลด์ จะต้องใช้มุมมองสไลด์แบบใด

ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
 มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
มุมมองปกติ
มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

4. โครงร่างการเคลื่อนไหว  ใช้สัญลักษณ์ใดจุดประสงค์ที่ 3 กำหนดการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองได้

5.   สัญลักษณ์นี้ใช้ทำอะไร
การเปลี่ยนภาพนิ่ง
การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
โครงร่างการเคลื่อนไหว
ชมการนำเสนอ

6.     
       หน้าต่างนี้เกิดจากตัวเลือกใด7. สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับทำอะไร
ดูตัวอย่างการนำเสนอภาพนิ่ง
 เลือกมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
เพิ่มลักษณะพิเศษ
 เปลี่ยนลำดับการนำเสนอ

8. ถ้าต้องการดูตัวอย่างการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกที่สัญลักษณ์ใด    9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวเลือกของการเพิ่ม ลักษณะพิเศษ
    ให้กับวัตถุต่าง ๆในการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
เข้า
การแสดงผล
ตัวเน้น
เส้นทางการเคลื่อนที่

10.
สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับทำอะไร

ลบลักษณะพิเศษที่เลือกไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นแบบอื่น
 เพิ่มลักษณะพิเศษให้หลากหลาย
เปลี่ยนลักษณะพิเศษ 
ลบสไลด์ที่ทำทั้งหมด