แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง       มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point 2003

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 เปิดโปรแกรม Power Point ได้

1.เมื่อนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว และต้องการเข้าสู่โปรแกรม Power Point จะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรก    
คลิกเลือกโปรแกรม Power Point
คลิกเลือก All Programs
คลิกเลือก Microsoft Office
คลิกที่เมนู Start

2.จงเรียงลำดับการเข้าสู่โปรแกรม Power Point 2003
     1.start 2.Microsoft office 3. Program 4. Power Point 2003
2,3,1,4
3,1,2,4
1,2,3,4
1,3,2,4

จุดประสงค์ที่ 2 บอกส่วนประกอบของโปรแกรมได้

3.ทาส์กเพน (Task Pane) คืออะไร  
พื้นที่กรอกข้อความ
แถบแสดงสถานะ
ตัวแสดงคำสั่ง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
เครื่องมือรูปวาด

4. Tittle bar ตรงกับภาษาไทยว่าอะไร
แถบหัวเรื่อง
แถบเครื่องมือ
เมนูคำสั่ง
เครื่องมือรูปวาด

จุดประสงค์ที่ 3 ใช้แถบเครื่องมือได้

5.   ทำหน้าที่อะไร
จัดรูปแบบ
ย่อโปรแกรม
ขยายหน้าจอ
ปิดโปรแกรม

6. Tool bar (แถบเครื่องมือ) คืออะไร
เครื่องมือรูปวาด
แถบเมนูคำสั่ง
เครื่องมือที่ใช้เรียก Function ต่าง ๆ
แถบสถานะ

จุดประสงค์ที่ 4 กำหนดมุมมองของแผ่นสไลด์ได้

7.    สัญลักษณ์นี้คือมุมมองของสไลด์แบบใด
มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
การนำเสนอภาพนิ่ง
มุมมองอัตโนมัติ
มุมมองปกติ

8.      สัญลักษณ์นี้คือมุมมองของสไลด์แบบใด
มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
การนำเสนอภาพนิ่ง
มุมมองปกติ
มุมมองอัตโนมัติ

จุดประสงค์ที่ 5 ปิดโปรแกรม Power Point ได้

9.เมื่อทำงานเสร็จแล้วและต้องการออกจากโปรแกรม Power Point
ต้องคลิกที่สัญลักษณ์ใด

10. เมื่อออกจากโปรแกรมPower Point แล้วและต้องการปิดเครื่อง จะต้องทำอย่างไร


คลิกที่ Start >Turn Off Computer
คลิกที่ Start > All Program
คลิกที่ Start > Microsoft Office

คลิกที่ Start > Microsoft Power Point 2003