แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 3

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     จัดการกับข้อความได้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 พิมพ์ข้อความลงบนสไลด์ได้

1. การพิมพ์ข้อความลงใน Power Point ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด   
ใช้คำสั้น ๆ
ใช้คำที่กระชับ
ใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่
ต้องใช้คำบรรยายที่ละเอียด

2. การปรับหรือตกแต่งตัวอักษร ใช้แถบเครื่องมือใดต่อไปนี้จุดประสงค์ที่ 2 เปลี่ยนแบบตัวอักษรได้

3.  ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความธรรมดาลงบนสไลด์ ต้องคลิกเลือกสัญลักษณ์ใด  4.   ถ้าเมาส์เป็นรูป   หมายความว่าอย่างไร
ใช้ในการเคลื่อนย้ายข้อความ
ใช้ขยายข้อความ
ใช้ย่อข้อความ
ใช้ปรับแต่งข้อความ

5. ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรต้องไปเลือกที่ใด6. ถ้าต้องการปรับขนาดของตัวอักษรต้องไปเลือกที่ใดจุดประสงค์ที่ 3 กำหนดขนาดตัวอักษรได้

7.เครื่องมือใดไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษร8. เครื่องมือใดใช้ในเปลี่ยนขนาดตัวอักษร   จุดประสงค์ที่ 4 เปลี่ยนสีตัวอักษรได้

9. ใช้เครื่องมือใดในการเปลี่ยนสีตัวอักษร

10.
ถ้าต้องการปรับตัวอักษรให้ชิดด้านซ้าย/ขวา หรือจัดกึ่งกลาง จะต้องใช้เครื่องมือใด