แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     ใช้เทคนิคในการตกแต่งสไลด์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 ใช้โคร่งร่างสี (Color Scheme) ได้

1. ถ้าีเลือกสไลด์จากแม่แบบการออกแบบไว้แล้ว และต้องการเพิ่มเติมโคร่งร่างสีเข้าไปอีก
    จะต้องเลือกที่ใด
สร้างภาพนิ่ง
รูปแบบ
แทรก
ออกแบบ

จุดประสงค์ที่ 2 ตกแต่งพื้นหลังได้

2. ถ้าต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังของสไลด์ี จะต้องเลือกคำสั่่งใด
คลิกขวา > การเปลี่ยนภาพนิ่ง
คลิกขวา > เค้าโครงภาพนิ่ง
คลิกขวา > ออกแบบภาพนิ่ง
คลิกขวา > พื้นหลัง

จุดประสงค์ที่ 3 ใช้แถบเครื่องมือวาดรูปได้

3. การเติมสี จะต้องคลิกที่สัญลักษณ์ใด4. ถ้านักเรียนต้องการวาดรูปสี่่เหลี่ยม นักเรียนต้องคลิกเลือกสัญลักษณ์ใด   
5. ถ้าต้องการใส่เส้นตรงลงบนสไลด์นักเรียนต้องคลิกเลือกสัญลักษณ์ใด6.      สัญลักษณ์นี้ไว้สำหรับทำอะไร

เปลี่ยนสีตัวอักษร

เปลี่ยนรูปทรง

เปลี่ยนสีเส้น

เปลี่ยนขนาด

จุดประสงค์ที่ 4 แทรกรูปร่าง รูปทรง และเส้นได้

7.       ถ้าพบหน้าต่างลักษณะนี้ แสดงว่าต้องการจะทำอะไร

ใส่สีพื้นหลัง
แทรกรูปภาพ
แทรกภาพตัดปะ
ใส่รูปร่างอัตโนมัติ

8.    ถ้าวาดวัตถุลงบนสไลด์แล้วจะพบว่ามีจุดสีเขียวเกิดขึ้นพร้อมกับวัตถุนั้น    จุดสีเขียวมีไว้้สำหรับทำอะไร

ปิดแกน

ปรับแต่งลักษณะรูปร่าง

ใส่สี

เปลี่ยนรูปใหม่

9. จากโจทย์ข้อที่ 8 จุดสีเหลือง มีไว้สำหรับทำอะไร

ปิดแกน

ปรับแต่ลักษณะรูปร่าง

ใส่สี

เปลี่ยนรูปใหม่

จุดประสงค์ที่ 5 สร้างเงาและลักษณะ 3 มิติได้

10. ถ้าต้องการกำหนดให้วัตถุมีลักษณะ 3 มิติ ต้องเลือกสัญลักษณ์ใด