แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 5

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     แทรกรูปภาพและอักษรศิลป์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 ใช้แถบเครื่องมือรูปภาพได้

1.  สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับทำอะไร
เทสี
เพิ่มความคมชัด
เพิ่มความสว่าง
แทรกรูปภาพ

2. สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับทำอะไร
เพิ่มแสงสว่างให้รูปภาพ
ตัดภาพให้สวยงาม
แทรกรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต
แทรกภาพตัดปะ

จุดประสงค์ที่ 2 ปรับแต่งรูปภาพได้จากแถบเครื่องมือต่อไปนี้ให้นักเรียนใช้ในการตอบคำถามข้อที่ 3-7

3. หมายเลข 1 ใช้ทำอะไร
ปรับสี
เพิ่มความคมชัด
แทรกรูปภาพ
ครอบตัด

4. หมายเลข 2 ใช้ทำอะไร
ปรับสี
เพิ่มความคมชัด
เพิ่มความสว่าง
แทรกรูปภาพ

5. หมายเลข 3 ใช้ทำอะไร
ปรับสี
เพิ่มความคมชัด
เพิ่มความสว่าง
แทรกรูปภาพ

6.หมายเลข 4 ใช้ทำอะไร
ปรับสี
เพิ่มความคมชัด
เพิ่มความสว่าง
แทรกรูปภาพ

7.หมายเลข 5 ใช้ทำอะไร       
ปรับสี
เพิ่มความคมชัด
เพิ่มความสว่าง
ครอบตัด

จุดประสงค์ที่ 3 ใส่ตัวอักษรศิลป์ได้

8.    ตัวอักษรลักษณะนี้เลือกจากสัญลักษณ์ใด

รูปนี้ใช้ตอบคำถามข้อที่ 9-10

9. ถ้าต้องการเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรศิลป์ใหม่ ต้องเลืือกหมายเลขใด
4
1
3
2
10. ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปร่างของตัวอักษรศิลป์ใหม่ให้มีลักษณะ ดังรูป
       จะต้องเลือกหมายเลขใด
3
4
1
2