แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 6

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง     ใส่ effect ได้้

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคลิกในช่องคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

จุดประสงค์ที่ 1 ใส่ Effect ในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์ได้

1. การกำหนดให้มีการเคลื่อนไหวจากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง เราเรียกว่าอะไร
การแทรกภาพแอนนิเมชั่นลงในแผ่นสไลด์
การทำเค้าโครงภาพนิ่ง
การสร้างแอนนิเมชั่น
การเปลี่ยนภาพนิ่ง (Transition)

2. การใส่ Effect ลงบนวัตถุที่อยู่ในสไลด์ จะต้องใช้มุมมองสไลด์แบบใด
ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์
มุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง
มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
มุมมองปกติ

จุดประสงค์ที่ 2 ใส่ Effect ให้กับวัตถุที่สร้างขึ้นในสไลด์ได้

3.   สัญลักษณ์นี้ใช้ทำอะไร
การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
การเปลี่ยนภาพนิ่ง
โครงร่างการเคลื่อนไหว
ชมการนำเสนอ

4.   สัญลักษณ์นี้ใช้ทำอะไร
การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
การเปลี่ยนภาพนิ่ง
โครงร่างการเคลื่อนไหว
ชมการนำเสนอ

จุดประสงค์ที่ 3 กำหนดการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองได้

5.   สัญลักษณ์นี้ใช้ทำอะไร
การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
การเปลี่ยนภาพนิ่ง
โครงร่างการเคลื่อนไหว
ชมการนำเสนอ

6.     
       หน้าต่างนี้เกิดจากตัวเลือกใด7.ถ้าต้องการเปลี่ยนลำดับการนำเสนอจะ้คลิกที่สัญลักษณ์ใด


8. ถ้าต้องการดูตัวอย่างการนำเสนอภาพนิ่ง คลิกที่สัญลักษณ์ใด    


9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัวเลือกของการเพิ่ม ลักษณะพิเศษ
    ให้กับวัตถุต่าง ๆในการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
เข้า
การแสดงผล
ตัวเน้น
เส้นทางการเคลื่อนที่

10. ถ้าต้องการลบลักษณะพิเศษที่เลือกไว้ เพื่อเปลี่ยนเป็นแบบอื่น        จะต้องคลิกที่รูปสัญลักษณ์ใด