ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จัดการกับข้อความได้

การพิมพ์ข้อความใน Power Point แตกต่างจากโปรแกรม Microsoft Word คือไม่ต้องเป็น
ประโยคที่สมบูรณ์ เป็นเพียงคำสั้น ๆ เพราะเป็นข้อความประกอบการบรรยาย ดังนั้นการพิมพ์ข้อความ
ใน Power Point จึงเป็นข้อความที่กระชับ ตรงความหมาย ใช้ข้อความไม่ยาวนัก และเหมาะสมกับเวลา
ในการนำเสนอ อย่างไรก็ตามพื้นฐานการพิมพ์ โดยทั่วไปคือ

 • การพิมพ์เพิ่ม ให้คลิกเมาส์ ณ ตำแหน่งที่จะพิมพ์ แล้วพิมพ์ข้อความ
 • การแก้ไขข้อความ คลิกระบายข้อความที่จะแก้ไข และพิมพ์แทรกหรือพิมพ์ทับข้อความ
 • การลบข้อความ ให้คลิกระบายข้อความ และกดแป้น <Delete> หรือ <Backspace>


ใบงานที่ 3 >>>

 

  พิมพ์ข้อความลงบนสไลด
 • การพิมพ์ข้อความลงบนสไลด์มีขั้นตอนการทำดังนี้
      
  1. คลิกปุ่มกล่องข้อความ          ซึ่งอยู่ที่ แถบรูปวาด ( หากแถบนี้ไม่ปรากฏบนหน้าจอ
  ให้คลิกคำสั่ง มุมมอง > แถบเครื่องมือ > รูปวาด)
                
             
2.นำมาลากให้เกิดพื้นที่กรอบรูปสี่เหลี่ยม จากนั้นให้พิมพ์ข้อความลงไปตามรูป


                    3.สังเกตลักษณะของ Pointer เมื่อทำการพิมพ์ข้อความเสร็จแล้ว ให้นำ Pointer
มาคลิกที่กรอบ ของกล่องข้อความโดยให้ลักษณะของ Pointer เป็นรูป          คลิกในตำแหน่งนั้น
เรา
จึงสามารถ
เคลื่อนย้ายข้อความ

 

   เปลี่ยนแบบตัวอักษร
 • สำหรับเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนรูปแบบ ขนาดและสีของตัวอักษร จะอยู่แถบ จัดรูปแบบ
 • การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
  1. ทำการ Highlight (ทำให้เกิดสีทึบ) ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  2. คลิกเลือกรูปแบบของตัวอักษรที่ช่องแบบอักษร ซึ่งจะมีให้เราเลือกมากมาย โดยเลือกมา
  แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

 

  กำหนดขนาดตัวอักษร   
 • การเปลี่ยนขนาด
  1. ทำการ Highlight (ทำให้เกิดสีทึบ) ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  2. คลิกเลือกขนาดของตัวอักษร หรือ พิมพ์ขนาดที่ต้องการโดยตรง ที่ช่อง ขนาดตัวอักษรในแถบ
     เครื่องมือ จัดรูปแบบ

 

   เปลี่ยนสีตัวอักษร  
 • การเปลี่ยนสีตัวอักษร
  1. ทำการ Highlight (ทำให้เกิดสีทึบ) ข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  2. คลิกเลือกสีที่ปุ่ม สีแบบอักษร 
นอกจากสีที่ปรากฏเบื้องต้นแล้ว เราสามารถเลือกสีเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ สีเพิ่มเติม
ดังนั้น เราสามารถเลือกสีที่ใช้ได้อย่างหลากหลายจากจานสีนี้เอง แต่ถ้าหากต้องการจำนวนสีที่มากกว่านี้
ให้คลิกที่แท็บ กำหนดเอง จากนั้นเราสามารถเลือกสีได้ตามต้องการ
หากเลือกสีได้ตามต้องการแล้ว คลิกปุ่ม ตกลง ข้อความที่เลือกไว้จะเปลี่ยนเป็นสีที่ต้องการทันที
 
กลับหน้าหลัก