ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใช้เทคนิคในการตกแต่งสไลด์ได้

การสร้างและตกแต่งสีสันให้กับสไลด์เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการสร้างงานนำเสนอ การใช้สีและข้อความ
ที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ผู้ชมรู้สึกสนใจ และติดตามชมต่อไป นอกจากการใช้สี การใช้เส้น การเติมสี การออกแบบ
พื้นหลัง ตลอดจนการตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ 3 มิติ ก็มีส่วนช่วยให้สื่อสารกับผู้ชมได้มากขึ้นใบงานที่ 4 >>>

 

 

 โครงร่างสี (Color Scheme)
 • โดยปกติทุกแม่แบบการออกแบบจะประกอบด้วย โครงร่างสี (Color Scheme) ซึ่งประกอบด้วย
  สีของส่วนสำคัญ 8 อย่างคือ พื้นหลัง ข้อความและเส้น เงา ข้อความชื่อเรื่อง สีเติม ส่วนที่ถูกเน้น
  และการเชื่อมโยง หลายมิติ ส่วนที่ถูกเน้นและการเชื่อมโยงหลายมิติที่ไปมาแล้ว

 • โครงร่างสี (Color Scheme) เป็นแบบสีสำหรับคุณลักษณะทั้งที่กล่าวมาข้างต้น
  ที่โปรแกรม Power Point เตรียมไว้ให้ เหมาะสำหรับการออกแบบสไลด์ด้วยสีสันที่เหมาะสม
  กับงานอย่างง่าย ๆ เข่น การนำเสนอเกี่ยวกับ ความสำเร็จหรืองานแสดงความยินดี
  ควรใช้โครงร่างสีสดใส หรือสีอ่อน ๆ นุ่มนวล ก็จะช่วยให้งานนำเสนอน่า สนใจยิ่งขึ้น

 • การเลือกโครงร่างสี มีขั้นตอนการทำดังนี้
        คลิกที่ > ออกแบบ > เลือกคำสั่งโครงร่างสี > เลือกโครงร่างสีที่ต้องการ

 

ตกแต่งพื้นหลัง
 • การตกแต่งพื้นหลังมีขั้นตอนการทำดังนี้
  1. คลิกขวาที่พื้นหลังของงานนำเสนอ คลิกคำสั่ง พื้นหลัง จะปรากฏกล่องโต้ตอบ พื้นหลัง


          2.เราสามารถคลิกเลือกการเพิ่มเติมลักษณะพิเศษต่างๆได้ ตามแท็บเติมลักษณะพิเศษ
ตามต้องการได้
      3. หากเลือกพื้นหลังได้แล้วคลิกที่ ปุ่มตกลง เพื่อกลับไป กล่องโต้ตอบ พื้นหลัง
นำไปใช้ หมายถึง การนำไปใช้เฉพาะสไลด์ที่ทำการปัจจุบัน
นำไปใช้กับทั้งหมด หมายถึง นำไปใช้กับสไลด์ทุกหน้าในแฟ้มข้อมูล


แถบเครื่องมือรูปวาด

 แทรกรูปร่าง รูปทรง และเส้น  
 • PowerPoint ได้เตรียมเครื่องมือสำหรับวาดรูปเบื้องต้นไว้ให้ได้แก่ สี่เหลี่ยม วงรี ซึ่งมาพร้อมๆกับ
  เครื่องมือที่ช่วยตกแต่งสี เส้นขอบ และมิติ
 • การใช้งานรูปร่างอัตโนมัติ

  คลิกที่ปุ่ม รูปร่างอัตโนมัติ จะมีรูปร่างในหมวดต่างๆให้เลือกมากมาย
 • การเพิ่มสีรูปร่าง
      ขั้นตอน
         1. เลือกวัตถุ หรือรูปร่างที่เราต้องการ
         2. คลิกที่ปุ่ม
 • เราสามารถเลือกสีที่เราต้องการได้เหมือนกับการเพิ่มสีตัวอักษร แต่ที่แตกต่างคือ
  เติมลักษณะพิเศษ จากกล่องโต้ตอบนี้ จะทำให้เราสามารถเลือกสีเพื่อใช้ตกแต่งให้กับ
  วัตถุได้มากกว่า 1 สีขึ้นไป

คลิกที่ปุ่มกลมสีเขียวสำหรับบิดแกนรูปร่าง และปุ่มสี่เหลี่ยมสีเหลืองเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่างตามต้องการ
 • เส้น
  การวาดเส้นในโปรแกรม PowerPoint โดยคลิกเส้นที่ต้องการ
      การปรับแต่งเส้น และหัวลูกศร
       
           
  การเปลี่ยนสีเส้น ทำการเลือกเส้นที่ต้องการ แล้วคลิกเลือกสีที่ปุ่ม
 เงาและลักษณะ3 มิติ  
 • การกำหนดเงา (Shawdow)

       คลิกเมาส์ที่ปุ่ม      ลักษณะเงา บนแถบเครื่องมือรูปวาด
       หรือคลิกเมาส์ที่ปุ่ม       ลักษณะ 3 มิติ เพื่อกำหนดวัตถุให้เป็นแบบ 3 มิติ

 
กลับหน้าหลัก