ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แทรกรูปภาพและตัวอักษรศิลป์ได้

การใช้โปรแกรม Power Point มีจุดเด่นที่การใช้ภาพและกราฟิกประกอบสไลด์เพื่อให้ผู้ชมประทับใจ
และเข้าใจงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว และง่ายขึ้น ภาพที่นำมาประกอบสไลด์มีหลายแบบทั้ง ภาพ Clip Art
ภาพวาด ภาพถ่าย โดยผู้ใช้สามารถตกแต่ง แก้ไขและจัดตำแหน่งภาพกับข้อความด้วยเครื่องมือที่โปรแกรม
จัดเตรียมไว้ให้ใบงานที่ 5 >>>
ใบงานที่ 5.1>>

 

 

 แถบเครื่องมือรูปภาพ
 • การแทรกรูปภาพ

  การแทรกรูปภาพของโปรแกรมจะมีทั้ง 2 ลักษณะ คือ การแทรกภาพตัดปะ และ
  การแทรกภาพจากแฟ้ม

  วิธีที่ 1 การแทรกภาพตัดปะ
  1. คลิกปุ่ม แทรกภาพตัดปะ

  2. ที่บานหน้าต่างงาน คลิกปุ่ม จัดระเบียบภาพตัดปะ   

  3. เลือก Office คอลเลกชัน จากนั้นจึงเลือกหมวดภาพตามต้องการ และเลือกภาพที่ต้องการ
     ดึงมาวางบนสไลด์


                       
    

 • วิธีที่ 2 การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม

    1.  คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการใส่รูป > คลิกที่เมนูแทรก > เลือกรูปภาพ >เลือกจากแฟ้ม >
        หารูปภาพที่ต้องการ
    2.  ที่แถบเครื่องมือรูปวาด > คลิกที่ปุ่ม        > หารูปภาพที่ต้องการ

 

  การปรับแต่งรูปภาพ
 • แถบเครื่องรูปภาพมีหน้าที่จัดการดังนี้

    

 

 ตัวอักษรศิลป์  
 • เวิร์ดอาร์ต (WordArt) หรือ อักษรศิลป์ ใน Power Point คล้ายกับใน Word คือ ถ้าต้องการ
  แก้ไขข้อความ ให้ดับเบิลคลิกที่ข้อความ มีวิธีการทำดังนี้
  1. คลิกแทรก Word Art  ที่แถบเครื่องมือรูปวาด

      2. จะได้หน้าต่างที่เก็บ Word Art ดังนี้
       3. คลิกเลือกลักษณะของ Word Art แล้วคลิกตกลง จะได้หน้าต่างใส่ข้อความ ดังนี้
     4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ แล้วคลิกตกลง
 
         5. คลิกที่ข้อความศิลป์ จะพบแถบเครื่องมือเวิร์ดอาร์ต จึงจะสามารถแก้ไขข้อความตามต้องการได้
 
กลับหน้าหลัก