ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใส่ Effect ในแผ่นสไลด์ได้

การทำให้งานนำเสนอเคลื่อนไหว มีวิธีการสำคัญ 2 ประการคือการเคลื่อนไหวภายใน

แผ่นสไลด์จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง เรียกว่า แอนิเมชั่น (Animation) และการเคลื่อนไหว

จากสไลด์หนึ่งไปยังอีกสไลด์หนึ่ง เรียกว่า การเปลี่ยนภาพ (Transition)


ใบงานที่ 6 >>>

 

 ใส่ Effect ในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
 • เทคนิคหนึ่งที่ทำให้งานนำเสนอดูเป็นมืออาชีพ คือ การใส่ลูกเล่นในขณะเปลี่ยนแผ่นสไลด์จาก
  แผ่นหนึ่งไปอีกแผ่นหนึ่ง เราเรียกลูกเล่นในขณะเปลี่ยนแผ่นสไลด์นี้ว่า Transition ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

         คลิกปุ่มมุมมองเรียงลำดับภาพนิ่ง > คลิกปุ่มการเปลี่ยนภาพนิ่ง >
  คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการ > คลิกเลือกรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ > ระบุความเร็วการเปลี่ยนสไลด์
  > คลิกเลือกการ ใส่/ไม่ ใส่เสียงประกอบ > ระบุการจัดฉายสไลด์ถัดไปแบบใด >
  คลิกเลือกนำไปใช้กับภาพนิ่งทั้งหมด > คลิกเล่น / การนำเสนอภาพนิ่ง ใส่ Effect ให้กับวัตถุที่สร้างขี้นในสไลด์
 • นอกจากจะใส่ Effect ตอนเปลี่ยนสไลด์แล้ว ยังอาจใส่ Effect ให้กับข้อความ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ
  ที่เรียกว่า ออบเจ็ค ภายในสไลด์ได้ โดยขณะฉายสไลด์แทนที่ข้อความจะแสดงมาพร้อมกันทีเดียว เราก็
  กำหนดให้แสดงที่ละส่วนตามความต้องการ

  การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง 
 • การแทรกการเคลื่อนไหวให้กับงานนำเสนอ เมื่อเราจัดวางข้อความและรูปภาพต่างๆตามต้องการแล้ว
  การแทรกลักษณะการเคลื่อนไหวให้กับ งานนำเสนอเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ช่วยให้งานนำเสนอดูน่าสนใจ

  ขั้นตอน

  คลิกขวาที่ ข้อความ > เลือกคำสั่ง การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
 
สังเกตที่บานหน้าต่างงาน คลิกปุ่ม เพิ่มลักษณะพิเศษ เราสามารถเลือกลักษณะพิเศษตามต้องการ
ปรับแต่งคุณสมบัติของการเคลื่อนไหวแบบต่างๆตามความต้องการ
เมื่อแทรกการเคลื่อนไหวของภาพครบแล้ว เราสามารถทดสอบการนำเสนออย่างคร่าวได้โดยคลิกที่ปุ่ม
เล่น หมายเลขที่ปรากฏขึ้น หมายถึง ลำดับการนำเสนอของวัตถุของสไลด์นั้นๆ
 
กลับหน้าหลัก