เนื้อหา การสาธิต ใบงาน
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point 2003
 • เปิดโปรแกรม Microsoft Power Point ดูสาธิต การเปิด>>
 • ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Power Point
 • แถบเครื่องมือที่สำคัญของ Power Point
 • กำหนดมุมมองของแผ่นสไลด์
 • ปิดโปรแกรม Power Point

 

ดูสาธิต การเปิดโปรแกรม>>

ดูสาธิต ส่วนประกอบ >>

ดูสาธิต แถบเครื่องมือ >>

ดูสาธิต กำหนดมุมมอง >>

ดูสาธิต การปิดโปรแกรม >>

ใบงานที่ 1>>

เฉลยใบงานที่ 1

2. การสร้างและจัดการกับสไลด์
 • สร้างงานนำเสนอเปล่า
 • สร้างจากแม่แบบการออกแบบ
 • สร้างจากตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
 • เพิ่มและลดจำนวนสไลด์
 • จัดเก็บงานนำเสนอลงดิสก์
 • เรียกใช้งานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว

 

ดูสาธิต สร้างงานนำเสนอ >>

ดูสาธิต สร้างจากแม่แบบ >>

ดูสาธิต สร้างจากตัวช่วย >>

ดูสาธิต เพิ่มและลด >>

ดูสาธิต จัดเก็บงานนำเสนอ >>

ดูสาธิต เรียกใช้งานนำเสนอ >>

ใบงานที่ 2 >>

เฉลยใบงานที่ 2

3. การจัดการกับข้อความ
 • พิมพ์ข้อความลงบนสไลด์
 • เปลี่ยนแบบตัวอักษร
 • กำหนดขนาดตัวอักษร
 • เปลี่ยนสีตัวอักษร

ดูสาธิต พิมพ์ข้อความลงบนสไลด์ >>
ดูสาธิต เปลี่ยนแบบตัวอักษร >>
ดูสาธิต กำหนดขนาดตัวอักษร >>
ดูสาธิต เปลี่ยนสีตัวอักษร >>
ใบงานที่ 3 >>
4. เทคนิคการตกแต่งสไลด์
 • โครงร่างสี Color Scheme
 • ตกแต่งพื้นหลัง
 • แถบเครื่องมือรูปวาด
 • แทรกรูปร่าง รูปทรง และเส้น
 • เงาและลักษณะ3 มิติ

 

ดูสาธิต โครงร่างสี Color Scheme >>

ดูสาธิต ตกแต่งพื้นหลัง >>

ดูสาธิต แถบเครื่องมือรูปวาด >>

ดูสาธิต แทรกรูปร่าง รูปทรง และเส้น >>

ดูสาธิต เงาและลักษณะ 3 มิติ >

ใบงานที่ 4 >>
5. การแทรกรูปภาพและตัวอักษรศิลป์
 • แถบเครื่องมือรูปภาพ
 • การปรับแต่งรูปภาพ
 • ตัวอักษรศิลป์

 

ดูสาธิต แถบเครื่องมือรูปภาพ >>

ดูสาธิต การปรับแต่งรูปภาพ >>

ดูสาธิต ตัวอักษรศิลป์ >>

ใบงานที่ 5 >>

ใบงานที่ 5.1 >>

6. การใส่ Effect
 • ใส่ Effect ในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์
 • ใส่ Effect ให้กับวัตถุที่สร้างขี้นในสไลด์
 • การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 

ดูสาธิต ใส่ Effect การเปลี่ยนสไลด์ >>

ดูสาธิต ใส่ Effect ให้กับวัตถุ >>

ดูสาธิต เคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง >>

ใบงานที่ 6 >>
7. การนำเสนอและเชื่อมโยงสไลด์
 • กำหนดการนำเสนอ
 • ใส่ปุ่มปฏิบัติการ
 • ตั้งเวลาในการฉายสไลด์
 • การเชื่อมโยงสไลด์
 • การสร้างงานนำเสนอ
 • การนำเสนองาน

 

ดูสาธิต กำหนดการนำเสนอ >>

ดูสาธิต ใส่ปุ่มปฏิบัติการ >>

ดูสาธิต ตั้งเวลาในการฉายสไลด์ >>

ดูสาธิต การเชื่อมโยงสไลด์ >>

ดูสาธิต การสร้างงานนำเสนอ >>

ดูสาธิต การนำเสนองาน >>

ใบงานที่ 7 >>