บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Power Point 2003

ทดสอบหลังเรียนบทที่ 1

2. การสร้างและจัดการกับสไลด์ ทดสอบหลังเรียนบทที่ 2
3. การจัดการกับข้อความ ทดสอบหลังเรียนบทที่ 3
4. เทคนิคการตกแต่งสไลด์ ทดสอบหลังเรียนบทที่ 4
5. แทรกรูปภาพและตัวอักษรศิลป์ ทดสอบหลังเรียนบทที่ 5
6. การใส่ Effect ทดสอบหลังเรียนบทที่ 6
7. การนำเสนอและเชื่อมโยงสไลด์ ทดสอบหลังเรียนบทที่ 7
กลับหน้าหลัก