บทเรียนโปรแกรมการเรียนการสอนผ่าน Social Media เรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูปการนำเสนอข้อมูล Microsoft Power point 2003 เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการสร้างงานนำเสนอข้อมูล ( Presentation ) เพื่อใช้ประกอบคำบรรยายแทนการใช้แผ่นใส ที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้งานง่าย ผู้เรียนสามารถศึกษา เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงยุคเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

ถาวร แก้วน้ำเชื้อ
 
กลับหน้าหลัก